OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Offshore Center Danmark News
ON/OFF News Magazines
News from the medias
Media Relations
RSS feeds

Nyt fra Offshore Center Danmark:

Tilbage  

 
April 18 2012

6 hovedområder på havet reserveres til fremtidige udbud af havmølleparker


Klima-, energi- og bygningsministeren har udpeget en række områder på havet, som reserveres til fremtidige udbud af stor-skala havmølleparker. Det betyder, at områderne vil være lukkede for opstilling af havmøller uden for en statslig udbudsrunde.

 

Energistyrelsen

 

Nyhedsbrev   |   17. april 2012

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeringen reserverer arealer til fremtidige havmølleparker

 

Arealreservationen sker for at sikre den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige udbygning med havmøller, når energiforsyningen i de kommende år skal omstilles til i stigende grad at blive baseret på vedvarende energi. I forbindelse med denne omstilling forventes en fortsat kraftig udbygning med vindkraft på havet, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at sikre arealer til mulige fremtidige udbud af havvindmøller.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard siger: ”Det er nødvendigt, at Danmark har arealer til rådighed for den udbygning med offshore vindenergi, som kan sikre, at vi får omlagt energiforsyningen fra kul, olie og naturgas til vedvarende energi. Hvis denne omlægning skal foregå planlagt og samfundsøkonomisk optimalt er det nødvendigt på forhånd at reservere arealer.”

 

Læs mere

 

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670