OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Offshore Center Danmark News
ON/OFF News Magazines
News from the medias
Media Relations
RSS feeds

Nyt fra Offshore Center Danmark:

Tilbage  

 
December 21 2009

Høring vedr. arbejdstidsbekendtgørelse for offshoreanlæg


Energistyrelsen fremsender hermed udkast til bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg i høring.

Der henvises til vedlagte høringsbrev for nærmere information om høringen.

Bekendtgørelsesudkastet: Hoeringsudkast-arbejdstidsbkgOffshoreanlaeg.pdf

Høringsbrev: Hoeringsbrev-arbejdstidsbkgOffshoreanlaeg.pdf
 
Bekendtgørelsesudkastet samt høringsbrev vil blive lagt på Høringsportalen, www.hoeringsportalen.dk.

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670