OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Offshore Center Danmark Events
Past events
External Events
 
 Calendar
 
 
 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  

Offshore Center Danmark Events:

Back  

 
December 12 2012

Network Event: Bioenergi speeddating (Esbjerg)

Bioenergi speeddating hosted by Aalborg Universitet Esbejrg

Event postponed to 2013.

 

Business – to – Business  (B2B)

 Bioenergi speed-dating

Afholdes af Innovationsnetværket VE-Net i samarbejde med Aalborg Universitet, INBIOM, Offshore Center Danmark m.fl.

Location: Musikhuset i Esbjerg onsdag den 12. december; 11.30 – 17.00

Metoden

Speeddating indenfor Bioenergi har til formål at matche teknologi og leverandørvirksomheder med diverse projektpartnere indenfor Bioenergi.

VE-Net vil følge op på de succeser der er skabt omkring B2B speeddating for Offshore Wind og Olie og Gas sektorerne. Det er interessante resultater der skabes med mange korte, præcise kontaktmøder mellem business partnere og både nuværende og kommende projektpartnere. Det er yderst tidsbesparende og man finder hurtigt ud af om, der er grobund for videre samarbejde.

Møderne tager 15 min. og på disse 15 min. har man muligheden for at præsentere sin virksomhed, sit produkt og/eller sine ydelser.

Når man er tilmeldt modtager man automatisk en mail ultimo november vedr. mødebooking. I denne mail vil være en beskrivelse af, hvordan man skal booke sine ønskede møder.

Se videoen, der beskriver konceptet her*.
*Bemærk at denne video er promotion for Offshore Wind International Business2Business(OWIB). Det er de første 1,06 minutter, der beskriver speeddating formen og dermed er relevante for denne bioevet.

Formål

De energimæssige udfordringer kræver at hele bioenergisektoren samarbejder på kryds og tværs.

Biogas er ikke kun biogasproduktion. Der skal ske forbehandling af alle typer biomasse, selve biogasproduktionen, og de efterfølgende mange trin både for gasbehandlingen og den organiske gødningsbehandling. Biogas er med det seneste energiforlig fra marts 2012 kommet i fokus, der er mange nye teknologiudfordrende biogasprojekter i pipelinen og det kræver nye samarbejdsrelationer.

Det samme kan siges for flydende grønne drivmidler.  Bioraffinaderier er under hastigt udvikling med projekter i Holstebro og Grenå samt på tegnebrættet andre steder i landet. Dette område vil få meget stor international betydning, og Danmark har mulighederne for at bliver førende indenfor dette område ved at demonstrere tværgående samarbejde.

Fast biobrændsler til varme og kraft/varmeproduktion er anvendt teknologi i Danmark. Dog kan og skal energiproduktionen fra træflis, træpiller og halm til kraft, varme, el og damp-produktion udvikles yderlige og helt integreres i fremtidens bioraffinaderi platforme.

Transport og logistik af volumentunge men energilette biomasser er en udfordring der skal inkorporeres i alle projekter. Det er en vigtig omkostningsdel at optimere og skal indarbejdes fra projekternes indledende faser

Vi skal i fuldskala træne, demonstrere og udvikle alle disse mangeartede koncepter i Danmark, så vi kan konsolidere vores land som et bioenergi-demonstratorium.

Markedsandelene ligger overalt i verden. Dette speeddating arrangement er i første omgang primært for danske partnere, men vi inviterer også internationale partnere. Så vær med til at forme og skærpe dine fremtidige projekter og eksportmuligheder.

Har du faglige spørgsmål forud for din tilmelding til arrangementet så kontakt Eva Ryberg evry@teknologisk.dkeller Jens Bo Holm-Nielsen jhn@et.aau.dkder er hovedplanlæggere af arrangementet

Tilmelding

Tilmelding inden fredag den 7. december 2012 på Offshore Center Danmark’s hjemmeside. Offshore Center Danmark har netop vundet en EU-guldmedalje for deres store arbejde indenfor bl.a. netværksarbejde og for at skabe vækst og business indenfor offshore internationalt. I samarbejde med Offshore Center Danmark ønsker vi at gøre det samme indenfor BIOENERGI og forberede sektoren til verdensmarkedet.  Om selve B2B speeddating formen kan Morten Holmager kontaktes mh@offshorecenter.dk hvis ovenstående har givet anledning til spørgsmål.

Primo december vil alle tilmeldte deltagere modtage en mail med information om mødebooking.

 

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670