OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Knowledge Database

A general introduction to offshore can be found in OffshoreBook or obtained by attending the basic courses in offshore oil and gas and offshore wind energy.

Offshore Center Danmark contributes to build a strong knowledge environment, and in this way the Danish offshore sector is put at the international geographical map.

This is done through the maintenance of the virtual knowledge database found on these pages.

The knowledge database includes several hundreds documents and is constantly expanded. It is our goal that the database will include all relevant information about Danish offshore.

In the menu on the left you can search through the documents within the different categories.

Many of the documents are PDF-files and many documents are in Danish.

<< Advanced search

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

  Vedligehold af vindmøller (974 KB)
Foredrag af Niels Kåre Bruun, Force Technology ved Vindenergikonference 2003, afholdt af Dansk Selskab for Vindenergi, november 2003
Udgiver: Dansk Selskab for Vindenergi (Year: 2003) 
Forfatter: Niels Kåre Bruun 

  Vejledning om grønne regnskaber (545 KB)
Artikel fra Miljøstyrelsen
Udgiver: Miljøstyrelsen (Year: 2003) 
Forfatter: Miljøstyrelsen 

  Vest Grønland - orientering 2009 (1,09 MB)
I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne i Disko Vest licenserne en række offentlige møder og møder med repræsentanter for i alt 6 byer og bygder i Disko Bugt området. Møderne var arrangeret af Råstofdirektoratet, og alle deltagende olieselskaber bidrog med finansiering, information og repræsentanter.
Udgiver: Bureau of minerals and petroleum / Greenland (Year: 2009) 
Forfatter: Bureau of minerals and petroleum / Greenland 

  VGPlus - Delivering Aftermarket Solutions (1130 KB)
ABB Vetco Gray: Præsentation af VGPlus
Udgiver: VGPlus  (Year: 2003) 
Forfatter: VGPlus 

  Vince-tech sikkerhedlåse (449KB)
sikkerhedlåse fra Vince-Tech
Udgiver: Vince-Tech (Year: 2008) 
Forfatter: Vince-Tech 

  Vind eller forsvind (512 KB)
Strategi og anbefalinger for vindmøllers fremtid. Vindmølleindustrien, Maj 2004.
Udgiver: Vindmølleindustrien (Year: 2004) 
Forfatter: Vindmølleindustrien 

  Vindinvesteringsplan - (65,7 KB)
Ny vindinvesteringsplan mod år 2025
Udgiver: Vindinvesteringsplan (Year: 2005) 
Forfatter: Vindinvesteringsplan 

  Vindmølleindustriens årsberetning for 2003 (772 KB)
Årsberetning
Udgiver: Vindmølleindustrien (Year: 2004) 
Forfatter: Vindmølleindustrien 

  Vindmølleoversigten - 2001 (72 kb)
Typegodkendte vindmøller i Danmark - Udarbejdet at Energi-og Miljødata, Ålborg
Udgiver: Energi-og Miljødata, Ålborg (Year: 2001) 
Forfatter: Energi-og Miljødata, Ålborg 

  Vindmøller i Danmark (2,575 MB)
Danmark har siden den første oliekrise i 1973 omlagt sin energiforsyning og udviklet sin egen energiproduktion af olie, naturgas og vedvarende energi. Samtidig er der gennemført en kraftig energieffektivisering, så der trods en betydelig økonomisk vækst i denne periode kun er sket en marginal stigning i energiforbruget. Derfor står Danmark bedre rustet over for internationale energikriser end de fleste andre lande, uanset om der er tale om forsyningsmæssige eller prismæssige udfordringer. Samtidig er det danske udslip af de drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen, reduceret med ca. otte procent i perioden 1990-2008.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2009) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Vindmøller monteret til havs af A2SEA, januar 2005. (1.51 MB)
Referenceliste for A2SEA.
Udgiver: A2SEA (Year: 2005) 
Forfatter: A2SEA 

  Vindmøller og fugle (81 KB)
fra Fakta om Vindenergi, udgivet af Danmarks Vindmølleforening med støtte fra Energistyrelsen. – april 2002
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2003) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Vindmøller On- og Offshore (175 KB)
Artikel fra Rambøll
Udgiver: Rambøll (Year: 2003) 
Forfatter: Rambøll 

  Vindmøller på havet (204 KB)
Fakta om Vindenergi udgives af Danmarks Vindmølleforening. Opdateret version kan findes på www.dkvind.dk
Udgiver: Danmarks Vindmølleforening (Year: 2011) 
Forfatter: Danmarks Vindmølleforening 

  Vindressourcer og vindlaster (378 KB)
Foredrag af Peter Hauge Madsen, Risø ved vindmølleseminar afholdt d. 26/11-03 af Offshore Center Danmark, HIH-Vind samt Risø og DNV
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2003) 
Forfatter: Hauge Madsen 

  Vækst i danske havne (615KB)
Godstransporter til og fra Danmark
Udgiver: Transport- og Energiministeriet  (Year: 2005) 
Forfatter: Transport- og Energiministeriet  

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670