OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Knowledge Database

A general introduction to offshore can be found in OffshoreBook or obtained by attending the basic courses in offshore oil and gas and offshore wind energy.

Offshore Center Danmark contributes to build a strong knowledge environment, and in this way the Danish offshore sector is put at the international geographical map.

This is done through the maintenance of the virtual knowledge database found on these pages.

The knowledge database includes several hundreds documents and is constantly expanded. It is our goal that the database will include all relevant information about Danish offshore.

In the menu on the left you can search through the documents within the different categories.

Many of the documents are PDF-files and many documents are in Danish.

<< Advanced search

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

  Danidas business-to-business (226 KB)
Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder
Udgiver: Håndvaerksrådet (Year: 2010) 
Forfatter: Håndvaerksrådet 

  Danish adaptation to future climate (910 KB)
The global climate is changing. The UN Intergovernmental Panel on Climate.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2008) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danish Energy Policy 1970-2010 (3,59 MB)
After four decades, Denmark today is among the leaders in energy savings and renewable energy. These fields have been afforded high priority, results have been impressive and there has been a consistently stable economic growth throughout the period.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2010) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danish Energy-Sector Exports (1,11 MB)
Products and Consulting Services 2000 Rapport fra Energistyrelsen
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2000) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danish Offshore Industri (PowerPoint Præsentation) (3329 KB)
Præsentation fra Brazilean Oil and Gas Delegation visit to Denmark 15-20 June 2003
Udgiver: Rambøll (Year: 2003) 
Forfatter: Rambøll 

  Danish offshore wind (7,036 MB)
Our future energy supply faces numerous challenges and has become subject to unstable international conditions.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2006) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks Eksportråd - Havad kan vi går? (482 KB)
Danmarks Eksportråd er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og internationalisering Vi er tilstede globalt med ca. 250 rådgivere på ambassader, handelskontorer,generalkonsulater og innovationscentre på de væsentligste markeder i 64 lande
Udgiver: Danmarks Eksportråd (Year: 2009) 
Forfatter: Danmarks Eksportråd 

  Danmarks energifortider (651KB)
Hovedbegivenheder på energiområdet
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2006) 
Forfatter: Flemming G. Nielsen 

  Danmarks energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet (650 kB)
fra Energistyrelsen
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2008) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks Energistrømme 2001 (96 KB)
Fra Energistyrelsen
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2003) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks olie- og gas produktion 2008 (10,456 MB)
Produktionen af olie og gas fra den danske del af Nordsøen har stor betydning for Danmarks energiforsyning og nationaløkonomi. Den meget høje oliepris i første halv del af 2008 sikrede, at Danmark igen fik milliardstore indtægter fra Nordsøen på trods af at produktionen som forventet faldt i 2008. Efterforsknings- og udbygnings- niveauet var i 2008 fortsat højt, men finanskrisen og de faldende oliepriser har siden kølet interessen lidt ned. Med til billedet hører også, at der fortsat er gode muligheder for nye fund og forøget indvinding i de kommende år.
Udgiver: Energistyrelsen  (Year: 2008) 
Forfatter: Energistyrelsen  

  Danmarks Olie- og Gasproduktion 2002 (2,05 MB)
Fra Energistyrelsen
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2003) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks olie- og gasproduktion 2005 (13.017)
Verdensplan i 2005
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2006) 
Forfatter: Ib Larsen 

  Danmarks olie- og gasproduktion 2009 (19,00MB)
Danmark er nettoeksportør af olie og gas, og indtaegterne fra olie- og gasproduktionen er på et højt niveau. Det er dog vigtigt at vaere fremsynet og tilrettelaegge, hvordan frem tidens energiforbrug og -forsyning skal vaere og dermed sikre, at forsynings- sikkerheden og den gunstige indtaegtssituation kan opretholdes.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2010) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks olie-og gasproduktion 2004 (2,34 MB)
Danmarks olie- og gasproduktion 2004. Rapport udgivet af Energistyrelsen
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2005) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Danmarks olie-og gasproduktion 2006 (10.484)
Energistrategi for den danske energipolitik frem til 2025.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2007) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Dansk Energi Forskning- og Udvikling (314 kb)
Dansk Energi Forskning- og Udvikling - Anbefaling vedr. anvendelsen af offentlige midler til energi forskning - og udvikling. Udarbejdet af Det Rådgivende Energiforskningsudvalg - juni 2002
Udgiver: Dansk Energi Forskning (Year: 2002) 
Forfatter: ATLAS-projetet 

  Dansk Olie og Gas Internationalisering (3.01 MB)
Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2010) 
Forfatter: Offshore Center Danmark 

  Dansk Olie og Gas - Internationalisering (3.01 MB)
Håndbog for små og mellemstore virksomheder,der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2010) 
Forfatter: Offshore Center Danmark 

  Dea worket general arrangement (1,82 MB)
SEA WORKER is a modern jack-up barge designed to operate in the challenging offshore waters of northern Europe. The barge is particularly suited for deep water and high tidal range sites due to its 73m long legs. The offshore crane on board is currently being upgraded to a 400T SWL to provide increased capability for installation of foundations and larger turbines. With air cooled jacking and auxiliary engines, SEA WORKER is also capable of operating on sites that dry out at low tide.
Udgiver: A2SEA (Year: 2009) 
Forfatter: A2SEA 

  Decommissioning and Abandonment: The Safety and Environmental Issues (77 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers 

  Decommissioning of Belmont Island, an Offshore Oil Platform (81 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers  

  Decommissioning of offshore installations (138 KB)
Web-sitet www.decomplatform.com viser offshore aktiviteter i Nord Vest Europa, har oversigter over udstyr og firmaer, omhandler miljøaspekter og lovgivning.
Udgiver: www.decomplateform.com (Year: 2004) 
Forfatter: www.decomplateform.com 

  Decommissioning Offshore Oil and Gas Fields (81 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers  (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers  

  Deep sea challenges of marine technology and oceanorgaphic engineering (1.42MB)
Recent increase of crude oil prices at the world market allows oil companies to develop even marginal and deep-sea hydrocarbon deposits.
Udgiver: Gunter Clauss (Year: 2002) 
Forfatter: Gunter Clauss 

  Delivering community benifits from wind energy (217KB)
Public Engagement with proposed Wind Energy
Udgiver: RAB (Year: 2007) 
Forfatter: Garrad Hassan & partners 

  Delivering offshore wimd power in Europe (2.76MB)
Between 20 GW and 40 GW of offshore wind energy capacity will be operating in the European Union by 2020.
Udgiver: EWEA (Year: 2007) 
Forfatter: EWEA 

  Delivering offshore wind power in Europe (2,829 MB)
POLICY RECOMMENDATIONS FOR LARGE-SCALE DEPLOYMENT OF OFFSHORE WIND POWER IN EUROPE BY 2020.
Udgiver: EWEA (Year: 2007) 
Forfatter: EWEA 

  Demonstration Wind Turbine Projects in Denmark (135 KB)
Artikel fra ELTRA
Udgiver: ELTRA (Year: 2003) 
Forfatter: ELTRA 

  Den Norske Kontinentalsokkel (1.746 KB)
Kort udgivet af Oljedirektoratet over den norske kontinentalsokkel med udvindingstilladelser.
Udgiver: Den Norske Kontinentalsokkel (Year: 2004) 
Forfatter: www.npd.no 

  Den Norske Kontinentalsokkel (Midtnorge) (1.225 KB)
Kort udgivet af Oljedirektoratet over den norske kontinentalsokkel - del Midtnorge
Udgiver: Den Norske Kontinentalsokkel  (Year: 2003) 
Forfatter: www.npd.no 

  Den Norske Kontinentalsokkel (Nordorge) (829 KB)
Kort udgivet af Oljedirektoratet over den norske kontinentalsokkel - del Nordnorge / Barentshavet
Udgiver: Den Norske Kontinentalsokkel  (Year: 2004) 
Forfatter: www.npd.no 

  Den Norske Kontinentalsokkel (Sydnorge) (1.054 KB)
Kort udgivet af Oljedirektoratet over den norske kontinentalsokkel - del Sydnorge
Udgiver: Den Norske Kontinentalsokkel  (Year: 2003) 
Forfatter: www.npd.no 

  Den nye danske internationaliserede godkendelsesordning (84 KB)
Foredrag af Egon T.D. Bjerregaard, Energistyrelsens godkendelsessekretariat ved Vindenergikonference 2003 afholdt af Dansk Selskab for Vindenergi, november 2003
Udgiver: Dansk Selskab for Vindenergi (Year: 2003) 
Forfatter: Egon T.D. Bjerregaard 

  Denmark’s Oil & Gas production 2009 (19,00MB)
Denmark is a net exporter of oil and gas, and state revenue from oil and gas produc- tion remains at a high level. However, we must look beyond the present and plan the future pattern of energy consumption and supply, thus maintaining the security of supply and Denmark’s favourable revenue position.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2010) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Description of the Rødsand field measurement (2.796 KB)
Artikel fra Risø National Laboratory, Roskilde
Udgiver: Risø National Laboratory (Year: 2003) 
Forfatter: Risø National Laboratory 

  Design and Strength Assessment for Gas Explosions (1.06MB)
Hazard Engineering
Udgiver: Force TEchnology (Year: 2008) 
Forfatter: Kristin Johannessen 

  Design of Offshore Wind Turbine Structures (2,37 MB)
Udkast, februar 2004, udarbejdet af Det Norske Veritas vedrørende konstruktion af offshore vindmøller.
Udgiver: DNV (Year: 2004) 
Forfatter: DNV 

  Development of Denmarks Dan Field (65 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers  (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers  

  Development of security process (49.8KB)
Security riskes for oil and gas companies
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 2007) 
Forfatter: Matthew Quin 

  Development of Wave Dragon from Scale 1:50 to Prototype (607 KB)
Artikel om opskalering af Wave Dragon. 2003.
Udgiver: AaU (Year: 2003) 
Forfatter: AaU 

  Digital anmeldelse af ulykker offshore - EASY (16 KB)
Meddelelse fra Energistyrelsen - Fra 5. januar 2004 kan anmeldelse af ulykker på offshoreanlæg (havanlæg) ske digitalt via Internettet på Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldesystem EASY.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2003) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Digital Technologies (1.150KB)
Digital Technologies for the Next Trillion Barrels
Udgiver: JPT Online Technology Editor (Year: 2008) 
Forfatter: Ted Moon 

  Disposal of oil-based cuttings (949 KB)
Report RF-98/097 - Rogaland Research
Udgiver: Rogaland Research (Year: 2003) 
Forfatter: Rogaland Research 

  Doing Business in ANGOLA (1 MB)
Doing Business in ANGOLA
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2007) 
Forfatter: Offshore Center Danmark 

  Driftserfaringer fra Middelgrunden (2,12 MB)
Foredrag af Jens Larsen, KMEK 0g H.C. Sørensen, SPOK på Vindenergikonference 2003 afholdt af Dansk Selskab for Vindenergi, november 2003
Udgiver: Dansk Selskab for Vindenergi (Year: 2003) 
Forfatter: H.C. Sørensen, Jens Larsen 

  Drill Cuttings Piles in the North Sea (2.341 KB)
Research Report no 31 (Management Options during Platform Decommissioning)- Centre for Environmental Risk
Udgiver: Centre for Environmental Risk (Year: 1999) 
Forfatter: Simon Gerrard 

  Drilling Fluid Formulation for Shallow Offshore Horizontal Well Applications (100 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers  

  Drilling sideways (137KB)
Horizontal Well Technology and Its Domestic Application
Udgiver: Energy Information Adminstration (Year: 1993) 
Forfatter: Diane W. Lique 

  Drilling Sideways -- A Review of Horizontal Well (136 KB)
Drilling Sideways -- A Review of Horizontal Well Technology and Its Domestic Application is the second Office of Oil and Gas review of a cutting-edge upstream oil and gas industry technology and its current and possible future impacts
Udgiver: U.S. Department of Energy (Year: 1993) 
Forfatter: U.S. Department of Energy 

  Dual-frequency Identification Sonar (137KB)
DIDSON is a unique high-definition sonar from Sound Metrics Corp.
Udgiver: MacArtney A/S (Year: 2005) 
Forfatter: MacArtney A/S 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670