OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Knowledge Database

A general introduction to offshore can be found in OffshoreBook or obtained by attending the basic courses in offshore oil and gas and offshore wind energy.

Offshore Center Danmark contributes to build a strong knowledge environment, and in this way the Danish offshore sector is put at the international geographical map.

This is done through the maintenance of the virtual knowledge database found on these pages.

The knowledge database includes several hundreds documents and is constantly expanded. It is our goal that the database will include all relevant information about Danish offshore.

In the menu on the left you can search through the documents within the different categories.

Many of the documents are PDF-files and many documents are in Danish.

<< Advanced search

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

  Baggrundsrapport til Energistrategi 2025 (935 KB)
Analyse vedrørende olie- og naturgasressourcer. Baggrundsrapport til Energistrategi 2025. Udarbejdet af Energistyrelsen maj 2005.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2005) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Baker Hughes Rig Counts (61 KB)
The Baker Hughes Rig Counts is an important business barometer for the drilling industry and its suppliers.
Udgiver: Baker Hughes Rig Counts (Year: 2003) 
Forfatter: Baker Hughes Rig Counts 

  Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter (162 KB)
Bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter, udgivet 2003 af Trafikministeriet
Udgiver: Trafikministeriet (Year: 2003) 
Forfatter: Trafikministeriet 

  Bilag A - Access to Offshore Wind Turbines (4.321 KB)
Bilag A til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2004) 
Forfatter: Viking Life -Saving Equipment Norge A/S 

  Bilag B - Access to Offshore Wind Turbines (3.005 KB)
Bilag B til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Esbjerg Safety Consult A/S (Year: 2001) 
Forfatter: Esbjerg Safety Consult A/S 

  Bilag C - Access to Offshore Wind Turbines (971 KB)
Bilag C til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Sea-Service (Year: 2004) 
Forfatter: Sea-Service, WWW.SEA-SERVICE.DK 

  Bilag D - Access to Offshore Wind Turbines (835 KB)
Bilag D til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Rambøll (Year: 2004) 
Forfatter: Rambøll 

  Bilag E - Access to Offshore Wind Turbines (7.867 KB)
Bilag E til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2004) 
Forfatter: Offshore Center Danmark 

  Bilag F - Access to Offshore Wind Turbines (524 KB)
Bilag F til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2004) 
Forfatter: Schroeder & Schramm 

  Bilag G - Access to Offshore Wind Turbines (11.483 KB)
Bilag G til rapporten Access to Offshore Wind Turbines i forbindelse med OCD projektet Anløb til Offshore Vindmøller
Udgiver: Offshore Center Danmark (Year: 2004) 
Forfatter: United States Patent 

  Billedserie fra A2SEA om montage af vindmøller til havs. (3.54Mb)
Kun billeder.
Udgiver: A2SEA (Year: 2005) 
Forfatter: A2SEA  

  Biologiske konsekvensvurderinger (280 KB)
Biologiske konsekvensvurderinger af anlæg i det marine miljø udarbejdet af Hedeselskabet
Udgiver: DDH Consulting A/S (Year: 2005) 
Forfatter: DDH Consulting A/S 

  Blyth Wind Farm (758 KB)
LIC-Engineering 2004
Udgiver: LIC-Engineering  (Year: 2004) 
Forfatter: LIC-Engineering  

  BM Platform, B Field, Offshore Northwest Java (87 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 1996) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers 

  Boat Impact Assessment (771KB)
Offshore Structures
Udgiver: Force Technology (Year: 2008) 
Forfatter: Kristin Johannessen 

  Bonn Agreement Aerial Surveillance Handbook (4,4 MB)
Aerial surveillance manual udarbejdet i forbindelse med Bonn-aftalen
Udgiver: Bonn Agreement Aerial Surveillance  (Year: 2005) 
Forfatter: Bonn Agreement Aerial Surveillance 

  BP subsea developments (171KB)
Past successes and future challenges
Udgiver: Society of petroleum engineers (Year: 2008) 
Forfatter: Fikry Botros 

  Brazil Supply (1347 KB)
Præsentation fra Brazilean Oil and Gas Delegation visit to Denmark 15-20 June 2003
Udgiver: Brazilean Oil and Gas Delegation (Year: 2003) 
Forfatter: Brazilean Oil and Gas Delegation  

  Brazilean Oil and Gas Delegation visit to Denmark 15-20 June 2003 (8438 KB)
Præsentation fra Brazilean Oil and Gas Delegation visit to Denmark 15-20 June 2003. Muligheder og udstyr worldwide.
Udgiver: Brazilean Oil and Gas Delegation (Year: 2003) 
Forfatter: Brazilean Oil and Gas Delegation 

  Bringing Efficiency to the Offshore Rig Contracting Business (97 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org
Udgiver: Society of Petroleum Engineers (Year: 2003) 
Forfatter: Society of Petroleum Engineers 

  Brownfields (1.559 KB)
When your mature environment is in decline (information from Schlumberger)
Udgiver: Schlumberger (Year: 2004) 
Forfatter: Schlumberger 

  Brugerundersøgelse - Sikkerhed og arbejdsmiljø på offshore olie- og gasinstallationer (677 KB)
Rapport udarbejdet oktober 2004 af Rambøll vedr. brugerundersøgelse af Energistyrelsens tilsyn med sikkerhed og arbejdsmiljø på offshore olie- og gasinstallationer
Udgiver: Rambøll (Year: 2005) 
Forfatter: Rambøll 

  Bundforhold - miljøforhold omkring offshore vindmøller (482 KB)
Foredrag holdt af Preben Boock, Hedeselskabet, Miljø og Energi as på vindmølleseminar afholdt d. 26/11-03 af Offshore Center Danmark, HIH-Vind samt Risø og DNV
Udgiver: Miljø &energi A/S (Year: 2003) 
Forfatter: Preben Boock, Miljø &energi A/S 

  Bureau Veritas - Artikel vedr. ATEX (171 KB)
Artikel i GrovvareNyt skrevet af Anders Skjødt, Bureau Veritas. Artiklen omhandler ATEX-direktivet.
Udgiver: Bureau Veritas  (Year: 2005) 
Forfatter: Anders Skjødt 

  Bureau Veritas - ATEX direktivet (502 KB)
ATEX 94/9/EU Direktivet. Produktblad. Certificering af udstyr til potentiel eksplosiv atmosfære.
Udgiver: Bureau Veritas (Year: 2005) 
Forfatter: Bureau Veritas 

  Bureau Veritas - ATEX direktivet (896 KB)
ATEX 99/92 EU Direktivet. Produktblad. Eksplosionsfarlige områder.
Udgiver: Bureau Veritas  (Year: 2005) 
Forfatter: Bureau Veritas  

  Bureau Veritas - ATEX kursus (140 KB)
Bureau Veritas arrangerer ATEX kursus i Fredericia og Allerød. Få styr på sikkerheden i eksplosionsfarlige områder.
Udgiver: Bureau Veritas  (Year: 2005) 
Forfatter: Bureau Veritas  

  Bureau Veritas - ATEX Pocket Guide (228 KB)
LCIE - Pocket Guide. Equipment for potentially explosive atmospheres.
Udgiver: Bureau Veritas  (Year: 2005) 
Forfatter: Bureau Veritas  

  Bureau Veritas - Præsentation (59,7 KB)
Præsentation af Bureau Veritas. Ydelser i forbindelse med ATEX-direktivet.
Udgiver: Bureau Veritas  (Year: 2005) 
Forfatter: Anders Skjødt 

  Bølgekraftforeningens Konceptkatalog (7,8 MB)
Beskrivelse af de 70 ideer til bølgekraftmaskiner, der har modtaget bevilling under det danske bølgekraftprogram - 1997-2001. November 2002.
Udgiver: www.waveenergy.dk (Year: 2002) 
Forfatter: www.waveenergy.dk 

  Bølgekraftprogram (793 KB)
Forslag til systematik i forbindelse med sammenligning af bølgekraftanlæg og status år 2000. Januar 2000.
Udgiver: Rambøll (Year: 2000) 
Forfatter: Rambøll 

  Bølgekraftteknologi (300 KB)
Strategi for forskning og udvikling. Juni 2005. Rapport udarbejdet af Energistyrelsen, Elkraft System og Eltra.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2005) 
Forfatter: Energistyrelsen 

  Bølgekraftteknologi Strategi for forskning og udvikling (300 KB)
Energistyrelsen og de systemansvarlige elselskaber, Elkraft System og Eltra, besluttede i november 2004 at igangsætte udarbejdelse af en strategi vedrørende forskning og udvikling indenfor bølgekraftteknologi. Strategien skal ses i sammenhæng med ønsket om at styrke udviklingen af ny energiteknologi, som det fremgår af regeringens overordnede energistrategi 2025, der er fremlagt af Transportog Energiministeren. Udarbejdelsen af strategien er således et led i den strategiudvikling, der er gennemført i de seneste år indenfor en række nye perspektivrige energiteknologier.
Udgiver: Energistyrelsen (Year: 2005) 
Forfatter: Energistyrelsen 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670