OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Services & Aftermarket

Find documents within the catagory Services & Aftermarket.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

Economic development and handling climate change problem (1MB)
Problem of climate change

Efficiency gains – (699 KB)
Danish experience from the North Sea.

Eksport i vanskelige tider – Århus (359 KB)
Baggrunden for Danmarks væksthuse

Electrical and Instrumentatin Design (169 KB)
Information fra CWO Semco Maritime

Emergency Task Force (116 KB)
Information fra CWO Semco Maritime

ENERGI I ESBJERG (0,99 MB)
Fra september 2010 begynder bachelor- forløbet i Energi i Esbjerg. Det er en forsk- ningsbaseret uddannelse, hvor du får et ingeniørmaessigt matematisk grundlag og oparbejder viden, faerdigheder og kompetencer inden for områderne: • Varmeledning • Strømningslaere • Termodynamik • Kredsløbsteori • Elektricitetslaere • Materialelaere • Elektriske og termiske maskiner • Hydraulik • Statik • Styrke- og svingningslaere • Grundlaeggende reguleringsteknik • Laboratorieteknik • Dataopsamling • Praktik.

Energi på Havet (170 KB)
Ansøgning til Vækstforum i Region Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, om medfinansiering af udviklingsprojektet

Energi på Havet (169 KB)
Ansøgning til Vækstforum i Region Syddanmark og Den Europæiske Fond for Regional Udvikling, om medfinansiering af udviklingsprojektet

Energy from offshore wind (269KB)
Over the past two decades, on-shore wind energy technology has seen a ten-fold reduction in cost and is now competitive with fossil and nuclear fuels for electric power generation in many areas of the United States.

Energy from the wind (530KB)
Planning a small wind turbine

Energy policy report 2009 (19,4 MB)
The society of the future will use energy intelligently. In the society of the future, we will use as little energy as possible through energy savings, and the energy we use will come from renewable sources. Moreover, in the green and smart society of the future, our homes will be low-energy homes, perhaps even plus energy homes which generate more energy than they consume. We will have heat pumps, and our electric cars will recharge over night when electricity prices are at their lowest. The individuals and enterprises of the green and smart society will demand intelligent, energy-saving and climate-friendly technologies.

Engineering & Mechanical Design (79 KB)
Information fra CWO Semco Maritime

Engineering and operation of production systems (2897 KB)
Successful design and operation of onshore and offshore multiphase production systems rely on the understanding of flow behaviour to ensure technical, operational and HSE integrity.

Engineering manuel (3,70 MB)
This Engineering Manual has been developed to help you with the need for specific engineering information. It can be a source of information when a new conveyor has to be designed. This Manual can also be used as a reference book when a conveyor is going to be modified, during an overhaul or for troubleshooting.

Enhance oil recovery scoping study (2,161 MB)
Enhance oil recovery.

Enviroment status in the danish north sea (4,29 MB)
t is our intention to annually publish environmental performance data concerning the danish north sea oil and gas production and drilling operations. this report presents maersk oil’s policies, its activities offshore denmark, and the actual emissions and discharges recorded in 2007 and 2003–2007. in addition, the environmental perfor-mance targets for 2008 are presented.

Environmental status report 2006 (3.57MB)
This report outlines the discharges to the sea and emissions to the air from activities in the oil and gas ields developed by Dansk Undergrunds Con

Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation i Danmark 2010 (6,90 MB)
Dansk erhvervsliv står fortsat over for store udfordringer, og krisen har stadigvaek en negativ indflydelse på udviklingen. På trods af dette er der også en raekke faktorer, som tyder på, at strukturforandringer og en mere positiv udvikling er undervejs. Undersøgelsen tegner et billede af et erhvervsliv i fremdrift, når det drejer sig om virksomhedernes investeringer i forskning, udvikling og innovation. Disse typer investeringer står højere på virksomhedernes dagsorden end nogensinde. På mellemlang og lang sigt vil det bidrage til at løfte produktiviteten per medarbejder, gradvis genoprette produktivitetsefterslaebet i forhold til udlandet og på ny skabe vaekst i Danmarks innovationsevne.

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren (3 MB)
I dette hæfte beskrives de erhvervsmuligheder, der er forbundet med de igangværende olie- og gasaktiviteter i de grønlandske havområder.

ervice’s erfaringer i Nigeria/Angola (6,712 MB)
Svitzer safety service experience in Nigeria and Angola

Estimated Crude and Products Imports (39KB)
*Supplier of products made from crude oil

Extended reach drilling (2,475 MB)
Extended reach drilling is a new technology.

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670