OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Offshore Wind

Find documents within the catagory Offshore Wind.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

Vedligehold af vindmøller (974 KB)
Foredrag af Niels Kåre Bruun, Force Technology ved Vindenergikonference 2003, afholdt af Dansk Selskab for Vindenergi, november 2003

Vest Grønland - orientering 2009 (1,09 MB)
I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne i Disko Vest licenserne en række offentlige møder og møder med repræsentanter for i alt 6 byer og bygder i Disko Bugt området. Møderne var arrangeret af Råstofdirektoratet, og alle deltagende olieselskaber bidrog med finansiering, information og repræsentanter.

Vind eller forsvind (512 KB)
Strategi og anbefalinger for vindmøllers fremtid. Vindmølleindustrien, Maj 2004.

Vindinvesteringsplan - (65,7 KB)
Ny vindinvesteringsplan mod år 2025

Vindmølleindustriens årsberetning for 2003 (772 KB)
Årsberetning

Vindmølleoversigten - 2001 (72 kb)
Typegodkendte vindmøller i Danmark - Udarbejdet at Energi-og Miljødata, Ålborg

Vindmøller i Danmark (2,575 MB)
Danmark har siden den første oliekrise i 1973 omlagt sin energiforsyning og udviklet sin egen energiproduktion af olie, naturgas og vedvarende energi. Samtidig er der gennemført en kraftig energieffektivisering, så der trods en betydelig økonomisk vækst i denne periode kun er sket en marginal stigning i energiforbruget. Derfor står Danmark bedre rustet over for internationale energikriser end de fleste andre lande, uanset om der er tale om forsyningsmæssige eller prismæssige udfordringer. Samtidig er det danske udslip af de drivhusgasser, der er omfattet af Kyotoprotokollen, reduceret med ca. otte procent i perioden 1990-2008.

Vindmøller monteret til havs af A2SEA, januar 2005. (1.51 MB)
Referenceliste for A2SEA.

Vindmøller og fugle (81 KB)
fra Fakta om Vindenergi, udgivet af Danmarks Vindmølleforening med støtte fra Energistyrelsen. – april 2002

Vindmøller On- og Offshore (175 KB)
Artikel fra Rambøll

Vindmøller på havet (204 KB)
Fakta om Vindenergi udgives af Danmarks Vindmølleforening. Opdateret version kan findes på www.dkvind.dk

Vindressourcer og vindlaster (378 KB)
Foredrag af Peter Hauge Madsen, Risø ved vindmølleseminar afholdt d. 26/11-03 af Offshore Center Danmark, HIH-Vind samt Risø og DNV

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670