OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Health, Safety and Environment

Find documents within the catagory Health, Safety and Environment.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

OCS Oil Spill Facts (104 KB)
Artikel fra U.S. Department of the Interior Minerals Management Service

Offentliggørelser vedr. VVM-redegørelser (73 KB)
Artikel fra Energistyrelsen

Offshore aktiviteter - Miljømæssig indflydelse (4,27 MB)
Offshore aktiviteter. Miljømæssig indflydelse på økosystemerne til havs. Rapport udarbejdet af DDH Consulting A/S

Offshore and Onshore Structures Dropped Object Assessment (399KB)
The analytical evaluation of dropped object event establishes a basis for optimum strengthening and/or consequence evaluation for use in risk analysis.

Offshore Book 2010 (13,7 MB)
OffshoreBook is mainly focused on Danish and North Sea conditions but is also suitable for off- shore industries based elsewhere.

OFFSHORE DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT (2,411 MB)
World consumption of primary energy in 1999 was estimated at 8533.6 million tons oil equivalent. Oil and natural gas accounted for about 65% of the world energy supply. Offshore areas produced 20-30 % of the oil and gas supply.

OFFSHORE INSTALLATIONS (39 KB)
offshre installation and components

Offshore terrorsikring håndbog (0,97 MB)
Nærværende , Offshore Terrorsikring Håndbog ” udgiver resultatet af udviklingsprojektet , , Offshore Terrorsikring ”, der blev gennemført af Offshore Center Danmark i perioden november 2007 til marts 2009. Håndbogen giver et overblik over love, regler og kotumer , der er i kraft indenfor terrorsikring af offshoreinstallationer . Dernæst behand-ler håndbogen de , , bløde ” og menneskelige aspekter ved forebyg-gelse af terrorisme, herunder hvad virksomhederne kan og bør gøre i denne sammenhæng. Endelig ønsker håndbogen at beskrive de udfordringer , som små- og mellemstore danske virksomheder ( SMV ) står overfor i forhold til terrorisme, hvis de ønsker at blive underleve-randører til den danske offshore olie- og gas industri.

Offshore Thruster Unit (1.28MB)
Hydrodynamic Test Equipment

Offshore Wind – The North Sea Connection (600 KB)
POWER has become a prominent network and matchmaker for the offshore wind energy industry. Over the last three years, Suffolk County Council has led the way for the East of England to forge links with the leading offshore wind regions around the North Sea.

Offshore Wind Energy Generation (1410 KB)
The need for the development of renewable energy generation in the UK, including wind energy, mainly arises from the requirement to reduce emissions of greenhouse gases.

Offshore wind energy policies and their effects (110KB)
Offshore wind energy policies

Offshore wind energy ready to power a sastainable Europe (2.79MB)
Analyse the current state of the art with regard to offshore wind turbine

Offshore wind experience (625 KB)
This study has reviewed the experiences of the first series of commercial-scale offshore wind installations. It concentrates on the pioneering Northern European projects between 2000 and 2004

Offshore wind farms in Europe (2.985KB)
Survey on wind industry.

Offshore wind resources (103KB)
Ocean winds have been observed from space

Offshore wind resources assessment in European seas (103KB)
Analysis of wind climatology and profiles of wind

Offshorebook 2008 (6,686 MB)
An introduction to the offshore industry

Offsore Technologi Report OTO98 082 (2.40MB)
Analysis and interpretation of the data obtained with the instrumantation of the west Epsilon Jack-up

Oil and Gas Basics (115 KB)
Artikel fra Society of Petroleum Engineers http://www.spe.org

Om firmaet Vince-Tech (22,4KB)
Vince-Tech er et dansk ejet og drevet firma, der har specialiseret sig i fremstilling og handel med sikkerhedslåse og anordninger

On the Risk of Structural failure on Norwegian Offshore Installations (37 KB)
The paper describes an overview of registered accidents to offshore structures based on the databases WOAD and CODAM

ON/OFF News 01 (1,65 MB)
Offshore Center Danmark News, Includes general information on the offshore industry

ON/OFF News 02 (2,18 MB)
Offshore Center Danmark with specific focus on HSEQ

ON/OFF News 03 (2,12 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on offshore windmills.

ON/OFF News 04 (2,12 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on service and maintenance.

ON/OFF News 05 (1,90 MB)
Offshore Center Danmark,with specific focus on offshore automation and control systems

ON/OFF News 06 (2,29 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on logistics in the offshore industry

ON/OFF News 07 (1,88 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on subsea installations

ON/OFF News 08 (1,29 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on materials in the offshore industry.

ON/OFF News 09 (1,62 MB)
Offshore Center Danmark, with specific focus on the 6th Licensing Round, new Offshore Wind Tenders and North Atlantic Licenses

ON/OFF News 10 (1,15 MB)
Offsore Center Danmark, focusing on wave energy

ON/OFF News 11 (4,04 MB)
Offsore Center Danmark, with focus on Industrial Information Technology for the Offshore Industry

ON/OFF News 12 (2,83 MB)
Offsore Center Danmark, with focus on Offshore Wind Power

ON/OFF News 13 (3,02 MB)
Offshore Center Danmark, with focus on HSEQ - Health, Safety, Environment and Quality

ON/OFF News 14 (5,80 MB)
Offshore Center Danmark, with topic: Small and Medium-sized Enterprises

ON/OFF News 15 (1,91 MB)
Offsore Center Danmark, with topic: Internationalization

ON/OFF News 16 (1,97 MB)
Offsore Center Danmark,focusing on Oil and Gas, Offshore Wind, HSEQ as well as news from Offshore Center Danmark

ON/OFF News 17 (2,51 MB)
Offsore Center Danmark, with topic: Human Resources

ON/OFF News 18 (2,80 MB)
Offshore Center Danmark, Monitoring and Optimisation.

ON/OFF News 19 (2,51 MB)
Offsore Center Danmark, Energy Effectiveness

ON/OFF News 20 (4,52 MB)
Offshore Center Danmark News

ON/OFF News 21 (1,41 MB)
Deep sea

ON/OFF News 22 (1,76 MB)
Topic: Offshore Structures

ON/OFF News 23 (1,76 MB)
Topic:Maritime

ON/OFF News 24 (2,13 MB)
IT, electronics and communication

ON/OFF News 25 (2,01 MB)
Offore center Danmark

ON/OFF Yearbook 2010 (8,69 MB)
Over the years, Danish offshore industry has built up signifi - cant competences to make it capable of operating not only in the offshore oil and gas industry, but also in the fi eld of wind energy. In addition, the industry is increasingly involved internationally.

Opdatering om kollisionen på borerig i Nordsøen (ENSCO 71) (43 KB)
Information fra Energistyrelsen den 13. marts 2004

Opfølgning på kortlægningsrapporten ”Fremtidens havmølleplaceringer –2025 (4277 KB)
Energistyrelsen offentliggjorde den 23. april 2007 Fremtidens Havmølleplaceringer – 2025 - en teknisk udvalgsrapport om kortlægning af fremtidens havmølleplaceringer med hørings- frist den 19. juni 2007

OptimizeIT Acrtive Flowline Control (299 KB)
ABB brochure om fordele ved at styre flerfase flow frem for at benytte slug catcher.

OptimizeIT Active Well Control (260 KB)
ABB brochure om fordele ved aktivt at styre choke-ventilerne, især ved horisontale brønde og brønde med gas-lift.

OptimizeIT Well Monitoring System (1,2 MB)
ABB brochure om software til forbedret individuel on-line styring af olie- og gas-brønde.

OSPAR Quality Status Report (QSR) 2000 (30 KB)
Quality Status Report ratified by all members og EU 25 March 1998

OSPAR-konventionen (102 KB)
OSPAR-konventionen, 1992. Opdateret 2000.

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670