OGIB 2013 Top   
Profile News Events Projects Career International About Offshore Knowledge Database Links Contact Members
 
Find your offshore
supplier/business
partner here
729 Danish offshore
companies listed!
Articles and Reports
Oil and Gas
Offshore Wind
Services & Aftermarket
Other Suppliers
Health, Safety and Environment
Marine
Books
Aalborg Universitetsbibliotek Esbjerg
Danmarks Tekniske Videncenter
Andre søgemuligheder
Aalborg Universitet Esbjerg - Centerboghandelen
Offshore Center Danmark publications
Offshore Center Danmark publications
Reports and Handbooks
Web Sites

Health, Safety and Environment

Find documents within the catagory Health, Safety and Environment.

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  æ  ø  å 

Danish Energy Policy 1970-2010 (3,59 MB)
After four decades, Denmark today is among the leaders in energy savings and renewable energy. These fields have been afforded high priority, results have been impressive and there has been a consistently stable economic growth throughout the period.

Danish offshore wind (7,036 MB)
Our future energy supply faces numerous challenges and has become subject to unstable international conditions.

Danmarks energifortider (651KB)
Hovedbegivenheder på energiområdet

Danmarks energifortider - hovedbegivenheder på energiområdet (650 kB)
fra Energistyrelsen

Danmarks olie- og gas produktion 2008 (10,456 MB)
Produktionen af olie og gas fra den danske del af Nordsøen har stor betydning for Danmarks energiforsyning og nationaløkonomi. Den meget høje oliepris i første halv del af 2008 sikrede, at Danmark igen fik milliardstore indtægter fra Nordsøen på trods af at produktionen som forventet faldt i 2008. Efterforsknings- og udbygnings- niveauet var i 2008 fortsat højt, men finanskrisen og de faldende oliepriser har siden kølet interessen lidt ned. Med til billedet hører også, at der fortsat er gode muligheder for nye fund og forøget indvinding i de kommende år.

Danmarks olie- og gasproduktion 2009 (19,00MB)
Danmark er nettoeksportør af olie og gas, og indtaegterne fra olie- og gasproduktionen er på et højt niveau. Det er dog vigtigt at vaere fremsynet og tilrettelaegge, hvordan frem tidens energiforbrug og -forsyning skal vaere og dermed sikre, at forsynings- sikkerheden og den gunstige indtaegtssituation kan opretholdes.

Danmarks olie-og gasproduktion 2004 (2,34 MB)
Danmarks olie- og gasproduktion 2004. Rapport udgivet af Energistyrelsen

Danmarks olie-og gasproduktion 2006 (10.484)
Energistrategi for den danske energipolitik frem til 2025.

Dansk Olie og Gas - Internationalisering (3.01 MB)
Håndbog for små og mellemstore virksomheder,der overvejer at etablere sig på offshore olie- og gasmarkeder i udlandet

Dea worket general arrangement (1,82 MB)
SEA WORKER is a modern jack-up barge designed to operate in the challenging offshore waters of northern Europe. The barge is particularly suited for deep water and high tidal range sites due to its 73m long legs. The offshore crane on board is currently being upgraded to a 400T SWL to provide increased capability for installation of foundations and larger turbines. With air cooled jacking and auxiliary engines, SEA WORKER is also capable of operating on sites that dry out at low tide.

Decommissioning of offshore installations (138 KB)
Web-sitet www.decomplatform.com viser offshore aktiviteter i Nord Vest Europa, har oversigter over udstyr og firmaer, omhandler miljøaspekter og lovgivning.

Deep sea challenges of marine technology and oceanorgaphic engineering (1.42MB)
Recent increase of crude oil prices at the world market allows oil companies to develop even marginal and deep-sea hydrocarbon deposits.

Delivering community benifits from wind energy (217KB)
Public Engagement with proposed Wind Energy

Delivering offshore wimd power in Europe (2.76MB)
Between 20 GW and 40 GW of offshore wind energy capacity will be operating in the European Union by 2020.

Delivering offshore wind power in Europe (2,829 MB)
POLICY RECOMMENDATIONS FOR LARGE-SCALE DEPLOYMENT OF OFFSHORE WIND POWER IN EUROPE BY 2020.

Denmark’s Oil & Gas production 2009 (19,00MB)
Denmark is a net exporter of oil and gas, and state revenue from oil and gas produc- tion remains at a high level. However, we must look beyond the present and plan the future pattern of energy consumption and supply, thus maintaining the security of supply and Denmark’s favourable revenue position.

Design and Strength Assessment for Gas Explosions (1.06MB)
Hazard Engineering

Development of security process (49.8KB)
Security riskes for oil and gas companies

Digital anmeldelse af ulykker offshore - EASY (16 KB)
Meddelelse fra Energistyrelsen - Fra 5. januar 2004 kan anmeldelse af ulykker på offshoreanlæg (havanlæg) ske digitalt via Internettet på Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldesystem EASY.

Disposal of oil-based cuttings (949 KB)
Report RF-98/097 - Rogaland Research

Drill Cuttings Piles in the North Sea (2.341 KB)
Research Report no 31 (Management Options during Platform Decommissioning)- Centre for Environmental Risk

Drilling sideways (137KB)
Horizontal Well Technology and Its Domestic Application

Dual-frequency Identification Sonar (137KB)
DIDSON is a unique high-definition sonar from Sound Metrics Corp.

 

 

Offshore Wind Farms - Map & Database
 
Offshore Poster
 
Safety Award 2013
ON/OFF Yearbook 2013
ON/OFF Februar 2013
 
Value Chain Analysis (in Danish)
 
Offshore educations (in Danish)

Offshore Center Danmark - Niels Bohrs Vej 6 - 6700 Esbjerg - E-mail: info@offshorecenter.dk - Tlf. (+45) 36973670